Galerie ŠternberkGalerie Šternberk

Galerie zřízená a financovaná městem se řadí se mezi důležité prostory prezentující současné umění na střední Moravě. Od svého počátku se nachází v prvním patře historického domu v centru města, i když se několikrát z různých důvodů uvažovalo o jejím přemístění. Založena byla jako výstavní a prodejní galerie, do roku 1995 zahrnovala také prodejní stánek nabízející grafiky, obrazy, drobnou plastiku, bytové doplňky aj. (posléze byla prodejna v rámci budovy přemístěna a následně zrušena). Během prvních let se galerie pod vedením Anny Servusové soustředila především na regionální umění a na autory vyjadřující se tradičními technikami. Pozornost byla věnována i fotografi i, a to především výstavami Jindřicha Štreita. Městská galerie plnila své poslání také výstavami zaměřenými na historii a současnost Šternberka či prezentacemi prací dětí šternberských škol. Roku 1995 prošla budova důkladnou rekonstrukcí, v následujícím roce byly výstavní možnosti rozšířeny o další prostory (tzv. "Výstavy ve sklepě" a "Výstavní síň Fotografie").

V roce 1997 se kurátorem stal Pavel Brunclík, který svou výstavní koncepci založil na monografických výstavách předních osobností českého umění. Soustředil se zejména na autory 60. let (Adriena Šimotová, Karel Malich, Jiří John, Alena Kučerová), ale do okruhu vystavovaných patřili i umělci jiných generací: od Aléna Diviše přes Viktora Pivovarova po Václava Stratila. Kurátor střídal monografické výstavy s tematickými (např. O přírodě, Noc, K nebi aj.), kde práce jmenovaných autorů konfrontoval s díly dalších výtvarníků. Aktivity galerie se soustředily především na výstavní činnost a na tehdy poměrně ještě neobvyklé animační programy zaměřené na žáky místních škol. Pavlu Brunclíkovi se podařilo díky zajímavému výstavnímu programu galerii vyzdvihnout z regionální úrovně. S nástupem Michala Kalhouse v roce 2001 došlo k pozměnění programu a ke zhuštění frekvence jednotlivých prezentací, nikoliv však na úkor kvality. Kalhous prosadil více fotografických výstav a začal se orientovat na nejaktuálnější umění, i když se snažil o vyvážený výstavní program ukazující práce všech generací a představující také umělce regionu. První výstava pod jeho vedením, Reprezentant ČSR (2001), představila práce, kterými Jiří Surůvka reprezentoval Českou republiku v národním pavilonu na Benátském bienále. Michal Kalhous rovněž umožnil kurátorům ukázat jejich pohled na českou výtvarnou scénu, spolupracoval například s Věrou Jirousovou, Jiřím Ptáčkem, Jiřím Oličem, Zbyňkem Sedláčkem, Jiřím Valochem, Janem Freibergem a dalšími. Pokračoval v animačních programech a zorganizováním mezinárodních sympozií (2005 a 2006) navázal na tradici sympozií z první poloviny 90. let, která byla první aktivitou v chátrajícím augustiniánském klášteře po roce 1989. Od října 2006 vede galerii Martin Fišr, který rovněž prezentuje především současné umění, zejména tvorbu generace 90. let a nejmladších autorů. Pořádá přednášky, vydává publikace týkající se kulturní historie Šternberka a pokračuje v práci se školní mládeží. Okruh spolupracovníků rozšířil na další kurátory mladé generace (Edith Jeřábková, Lenka Vítková, Pavel Vančát ad.). Dává prostor novým projektům vzniklým přímo pro galerii nebo přebírá a v upravené podobě prezentuje úspěšné výstavy, které se odehrály v jiných výstavních síních. Návštěvníci galerie se tak mají možnost setkat s tím nejaktuálnějším, co se na české výtvarné scéně odehrává.

Terezie Nekvindová
/doplněná verze textu, který vyšel v časopisu Ateliér XX, 2007, č. 25 – 26, s. 11/

 
PROVOZ INTERNETOVÉ PREZENTACE WWW.GALERIESTERNBERK.NET BYL UKONČEN V ROCE 2012 / STRÁNKY NYNÍ SLOUŹÍ POUZE JAKO ARCHIV